Socialinis darbas

LSDA pranešimas

Dalyvauk, kurk, dalinkis
2015-11-06 12:25

Šiomis dienomis visa Lietuvos socialinių paslaugų srities darbuotojų bendruomenė išgyvena skaudžią netektį. Pirmą kartą šalies socialinio darbo istorijoje darbo vietoje tragiškai žuvo darbuotojas – tai  Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėja. Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusios darbuotojos šeimos nariams, artimiesiems ir bendradarbiams. 


 


Šis skaudus įvykis atskleidė, koks sudėtingas ir pavojingas gali būti socialinių paslaugų teikimo laukas. Beveik visada socialinių paslaugų srities darbuotojų klientai yra į labai sunkią padėtį patekę asmenys ar jų grupės, kuriems reikia specifinės pagalbos ir paramos. Nenuostabu, kad tokioje veikloje darbuotojui nuolat iškyla psichologinių ir fizinių grėsmių. Socialiniai darbuotojai ne kartą ir ne du yra patekę į sveikatai ar net gyvybei grėsmingą situaciją. Grėsmes kelia darbas švirkštų keitimo mobilioje komandoje, rizikos šeimų lankymas namuose, darbas su psichikos ir proto negalią turinčiais žmonėmis, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiais  vaikais. Pasaulio ir Lietuvos mokslininkų tyrimų rezultatai atskleidžia, jog socialiniai darbuotojai du kartus dažniau nei vidutiniškai kitų profesijų darbuotojai savo darbe patiria profesinę riziką. Socialiniai darbuotojai gali pateikti aibę praktinio darbo pavyzdžių, kada socialinio darbo aplinkoje patyrė grėsmingas situacijas. Deja, minėtas situacijas socialinis darbuotojas yra priverstas įveikti vienas, nes šiuo metu socialinių paslaugų teikimo finansavimas nesudaro galimybių sistemiškai spręstis šias problemas. Tokiomis darbo sąlygomis dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai Lietuvoje yra vieni iš mažiausių. Nepaisant to, socialinių paslaugų srities darbuotojai, jausdami pašaukimą padėti pagalbos stokojančiam žmogui, pareigas atlieka profesionaliai. 


 


Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija kviečia socialinių paslaugų įstaigų kolektyvus, nevyriausybines organizacijas, socialinio darbo mokyklas, valdžios institucijas, atsakingas už socialinę politiką  bei visus visuomenės narius prisidėti prie bendros paminėjimo akcijos – lapkričio 6 dieną 10 val. uždegti žvakutes ir tylos minute pagerbti žuvusią kolegę.


 


Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė                          Rasa Laiconienė