Socialinis darbas

Susitikimas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete

Dalyvauk, kurk, dalinkis
2016-01-12 16:50

Š.m. sausio 11 d. LSDA viceprezidentė Jūratė Tamašauskienė ir tarybos narė Alma Buginytė Lietuvos Respublikos Seime susitiko su Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininke Kristina Miškiniene ir Savivaldybių asociacijos atstove Audrone Vareikyte. Susitikimo metu buvo aptarti vasario mėn. numatomos viešos diskusijos apie socialinio darbo sunkumus, teikiant socialinę pagalbą  socialinės rizikos šeimoms ir kitoms paslaugų gavėjų grupėms, klausimai. Susitikimo dalyviai nusprendė atsakingai pasirengti šiai diskusijai. Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija, pasiūlyta apklausti Lietuvos savivaldybes apie šių dienų socialinio darbo ir socialinių darbuotojų problemas. Remiantis tyrimo duomenimis, suformuluoti svarbiausias socialinės pagalbos  problemas, iššūkius ir jų įveikimo būdus, juos apsvarstant apskrito stalo diskusijos metu.