Socialinis darbas

Susitikimas su Seimo nariu

Dalyvauk, kurk, dalinkis
2016-01-12 16:56

Š.m. sausio 12 d. LSDA prezidentė Rasa Laiconienė, viceprezidentė Jūratė Tamašauskienė, tarybos narės Daiva Pankauskienė ir Janina Šokaitienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Juru Požėla. Juras Požėla, gerai susipažinęs su Vilniaus miesto socialinės pagalbos teikimo sistema, domėjosi visos Lietuvos savivaldybių problemomis šioje srityje. Asociacijos atstovės įvardijo šias svarbiausias problemas: socialinių darbuotojų darbo krūvių klausimas, pagalbos klientui (šeimai) infrastruktūros nebuvimas, žemas socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis, informacijos apie klientą (šeimą) gavimo problemos, bendradarbiavimo su kitomis institucijomis stoka, socialinių darbuotojų problemos, dirbant sveikatos priežiūros institucijose, socialinio darbuotojo statuso įtvirtinimas. Seimo narys Juras Požėla asociacijai pasiūlė parengti  konkrečius pasiūlymus dėl  teisės aktų papildymo (pakeitimo), kurie realiai palengvintų socialiniams darbuotojams spręsti kliento socialines problemas.


LSDA Tarybos susitikimas su Seimo nariu J.Požėla