Socialinis darbas

Diskusija Seime vasario 29 d.

Dalyvauk, kurk, dalinkis
2016-02-12 20:27

Diskusijos organizatoriai


Vasario 29 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks diskusija „Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo problemos šalies savivaldybėse. Socialinių darbuotojų praktinio darbo realijos“  


Pastaruoju metu šalies socialinio darbo lauke išgyvename didelius sukrėtimus: socialinių paslaugų srities darbuotojos žūtį darbo vietoje Kelmės rajone ir vaikų nužudymą socialinės rizikos šeimoje Kėdainių rajone. Šie skaudūs Lietuvai įvykiai paskatino šalies politikus, vykdomosios valdžios atstovus, Lietuvos savivaldybes bei socialinių darbuotojų bendruomenę atvirai diskutuoti apie sisteminius socialinės pagalbos trūkumus, socialinių darbuotojų problemas ir jų sprendimo galimybes. Iškilo būtinybė įsiklausyti į socialinių paslaugų teikėjų išgyvenamas patirtis ir profesinėje aplinkoje patiriamą riziką bei grėsmes, trukdančias siekti socialinio darbo tikslų. Su paramos gavėjais tiesiogiai susiduriančios savivaldybės ir paslaugas teikiantys socialiniai darbuotojai turi nemažai konstruktyvių pastebėjimų ir pasiūlymų, kaip tobulinti bendruomenines socialines paslaugas. Diskusijoje atsakingi už socialinę politiką valdžios atstovai, mokslininkai ir socialinio darbo praktikai pasidalins savo įžvalgomis minėtais klausimais ir galimais problemų sprendimo būdais.


DISKUSIJOS tikslas – įvardyti savivaldybių lygmenyje išryškėjusias bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo problemas, esamas spragas ir jų priežastis, taip pat apibendrinti siūlymus, kaip realiai būtų galima pagerinti esamą situaciją ir užtikrinti socialines paslaugas teikiančių darbuotojų saugumą.

Organizatoriai: Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija


BUS SUDARYTA GALIMYBĖ DISKUSIJĄ STEBĖTI TIESIOGIAI INTERNETU !!!!!


Moderuoja:

Kristina Miškinienė, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė   

Rasa Laiconienė, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė  

Darbotvarkė: 

1. Diskusijos pristatymas – Kristina Miškinienė, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė

2. Nepavejamas socialinės pagalbos poreikis – prof. Romas Lazutka, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Teorinės ekonomikos katedros vedėjas 

3. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo aktualijos ir problemos šalies savivaldybėse – Audronė Vareikytė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja socialiniais klausimais  

4. Rizikos veiksniai ir jų valdymas socialinio darbuotojo darbo aplinkoje – Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė 

5. Socialinės rizikos šeimų socialinės priežiūros tikslingumas. Ar visada socialinis darbuotojas gali padėti? Darbo su socialinės rizikos šeimomis realijos ir praktinės įžvalgos – Silva Padolskytė, Vilniaus socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus vedėjo pavaduotoja  

6. Kodėl socialinis darbuotojas, siekdamas padėti klientui, jaučiasi vienišas? Bendradarbiavimo tarp institucijų spragos. Praktinė patirtis – Alma Buginytė, Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichosocialinės pagalbos skyriaus vedėja, Reda Každailienė, Kelmės r. savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja, Violeta Šimkūnienė, Elektrėnų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja 

7. Pasisakymai, diskusijos, pasiūlymai

8. Spaudos konferencija